experts MBI Management Buy-in

"Buy in Manager" wil het platform zijn waar Buy in Manager's (BIM's) KMO’s kunnen vinden en omgekeerd.

Oprichter Peter Decostere heeft samen met zijn uitgebreid netwerk van managers en ondernemers in verschillende sectoren al heel wat ervaring met MBI's en dergelijke matching. Alsook in de wereld van fusies en overnames (M&A), Private Equity, Investeringsfondsen, Venture Capital, Optimalisaties van bedrijven, HR en Werving en Selectie.

Wij kunnen u eventueel eveneens verder begeleiden rond andere noden (verkoop en aankoop van bedrijven, optimalisatie- of groei-begeleiding, vinden van groeikapitaal, ...) indien gewenst.

Deze site is ook bedoeld voor (financiële of HR) tussenpersonen en accountants die op zoek zijn naar een BIM of KMO voor hun klanten.

Op zoek naar een KMO of naar een BIM?  Registreer u gratis!